Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

สมาคมนาโนเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ
"นาโนไทยแลนด์2012"

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุ อนุภาคและเส้นใยนาโน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน “การประชุมนาโนไทยแลนด์ 2012 (Nano Thailand 2012) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นาโนเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ” หรือ “ Nanotechnology for The Benefit of Mankind“ ในระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2555 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดการประชุม ซึ่งในงานจะมีการการบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ในแขนงสาขาวิทยาการต่างๆ ของ นักวิชาการ นักวิจัย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิเช่น  Prof Kenneth Dawson , University College Dublin ประเทศไอแลนด์ ซึ่งท่านเป็นนักเคมีที่มีชื่อเสียงระดับโลก และได้รับรางวัลหลากหลาย จากงานวิจัย ทั้งยังเป็นตัวแทนของไอร์แลนด์ใน PESC (Physical & Engineering Sciences Committee) ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ยุโรป โดยท่านจะมีการบรรยายถึง การเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง ระดับนาโน กับสิ่งมีชีวิต เช่นเซลล์และเนื้อเยื่อ และแบ่งปันมุมมองของท่าน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ที่มีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโลก  พร้อมกันนี้ยังมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ร่วมกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยอย่างหลากหลาย

อนึ่ง ในงานนี้ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานหรือนวัตกรรม ที่ใช้นาโนเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบในการผลิต ของหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงมีงานแสดงนิทรรศการ เครื่องมือวิเคระห์วิจัยที่เป็นเทคโนโลยี ล่าสุด ที่ใช้สำหรับงานวิเคราะห์วิจัยทางด้าน นาโนเทคโนโลยี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง ระดับโลก และผู้แทนจำหน่ายใน ประเทศไทย นำเครื่องมืออันทันสมัยมาร่วมแสดงในงานนิทรรศการ ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ ในช่วงงานดังกล่าว ผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พร้อมเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ของทางจังหวัดขอนแก่นได้อย่างหลากหลาย


 

Keynote Speakers for NanoThailand 2012

 • Professor Kenneth Dawson
        Professor Dawson is Chair of Physical Chemistry within the UCD School of Chemistry and Chemical Biology. An experienced and multi-award-winning researcher, his focus in on groundbreaking projects that are exploring the nature of the interaction between nanoscale structures and living matter, such as cells and tissue.
        Professor Dawson also has a significant involvement in policy making. He represents Ireland on the PESC (Physical & Engineering Sciences Committee) of the European Science Foundation; is a European board member of the International Council of Nanotechnology (ICON); an external board member of the Complexity Centre at Rome University (La Sapienza); and is also an advisor to a number of governments and agencies in EU and the US on the health-related issues of nanoscience, and nanomedicine.
 • Professor Rik Brydson
        Professor of Nanoscale Materials Characterisation
        Institute of Materials Research, Faulty of Engineering
        University of Leeds, UK
        mtlrmdb@leeds.ac.uk • Professor Makoto Ogawa
        Professor Ogawa is serving as a manager of the Department of Earth Sciences, Waseda University, and a councilor of the Clay Science Society of Japan and the Materials Science Society of Japan. He was the very first researcher to fabricate the surfactant templated mesoporous materials as films. His researches are mainly on nanoporous materials and nanoparticles, particularly on the preparation and applications of mesoporous materials.


 • Professor Lau Shu Ping, Daniel
        Professor Lau Shu Ping is listed as the Top 1% Scientists in Materials Science in ISI Essential Science Indicators. His research work is emphasis on 1) oxide-based diluted magnetic semiconductors for spintronics, 2) fabrication and characterization of nanostructured materials such as carbon nanotubes, ZnO nanowires, and AlN nanowires, 3) design and fabrication of ZnO and AlN based ultraviolet light emitting devices and 4) vacuum microelectronics. He currently works at the Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University.


 • Professor Nico Voelcker
        Professor Nico Voelcker is the leader of research group on artificial and biomimetic nanostructured materials with disruptive physical properties, at Flinders University, Australia. His interests is on the interactions of biomolecules and cells with nanostructured interfaces play a pivotal role in a plethora of scenarios including human disease, cell adhesion and biofilm formation, leading to engender biodevices and biomaterials, such as advanced diagnostic tools in the form of biosensors, cell microarrays for high-throughput screening, drug delivery vehicles and scaffolds for cell therapies.

 

Invited Speakers for NanoThailand 2012

 • Session I   : Fabrication, Characterization and Tools
        Andrew P. Brown, Univesity of Leeds,United Kingdom
        Alan Man Ching NG,South University of Science and Technology of China,Chaina
        Hiroyuki Shima, Hokkaido University, Japan
        Renzhi Ma, National Institute for Materials Science Tsukuba, Japan
        Shinsuke Nagamine, Kyoto University, Japan
        Takuya Tsuzuki,Deakin University, Australia
        Yusuke IDE,Hiroshima University,Japan
 • Session II  : Advanced Materials
        Teruyuki Nakato, Kyushu Institute of Technology, Japan
        Tomohiko Okada, Shinshu University, Japan
 • Session III : Electronics and Microsystems
        Aleksandra Djurisic,University of Hong Kong, Hong Kong
        Jr-Hau He,National Taiwan University, Taiwan
        Juan Antonio Zapien,City University of Hong Kong, Hong Kong
        Meiyong Liao,National Institute for Materials Science Tsukaba, Japan
        Pradosh P. Sahay, Motilal Nehru National Institute of Technology, India
 • Session IV  : Nanobiotechnology, Nanomedicine, Nanofood and Nanoagricultur
        Ali A. Ensafi, Isfahan University of Technology,Iran
        Camila Borgognoni,University of Sao Paulo,Brazil
        Min-Tze Liong,Universiti Sains Malaysia,Malaysia
        Naoki Kawazoe, National Institute for Materials Science Tsukuba, Japan
        Wibol Piyawattanametha, Nectec, Thailand
        Zurairah Berahim,Universiti Sains Malaysia, Malaysia
 • Session V   : Energy and Environment
 • Session VI   : Industrial nanotechnology
        Crest Nanosolution (Thailand) Limited.
        Nanostart Asia Pte (Singapore.) Limited.

 

ผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ หรือติดต่อเข้าร่วมงาน นิทรรศการแสดงผลงานและเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทร 02-569 6996
โทรสาร 02-569 6986

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุอนุภาคและเส้นใยนาโน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043-203359
โทรสาร 043-203359

 Correspondence
For more information, you may contact us at nanokku@kku.ac.th or one of the following:


On-Line Registration

Website : www.nano-thailand.com/2012

 

 

 


 

 

 

 


สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701