Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

ศูนย์นาโนเทคฯ เข้าร่วม โครงงานพลิกวิกฤต ฟื้นชีวิตสู่การทำงาน
ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติได้เข้าร่วมงาน โครงงาน พลิกวิกฤต ฟื้นชีวิตสู่การทำงาน ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงแรงงาน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 นี้ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการพลิกฟื้นวิกฤติน้ำท่วม โดยใช้กลยุทธ “3Rs” ซึ่งประกอบด้วย “Rescue , Restore และ Rebuild”

ในการนี้ ศ.นพ.ดร. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มอบชุดน้ำยา ทำความสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขัง (Eco-friendly cleaning solution) จำนวน 1,000 ชุด ผ่านทางท่านรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการทำความสะอาดบ้านเรือนต่างๆในบริเวณ หมู่บ้านเมืองเอก รังสิต โดยชุดน้ำยานี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ บริษัท ปตท (มหาชน) จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพลิกวิกฤติและฟื้นฟูชีวิตสู่การทำงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวต่อไป

 

 

 


ที่มา : www.nanotec.or.th

 

 


 

 

 


สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701