Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

10 ผลงานเด่น สวทช.


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ในฐานะหน่วยงานวิจัยที่สำคัญของประเทศ ได้สรุปผลงานวิจัยเด่นของนักวิจัยในศูนย์ต่าง ๆ ในความดูแลของสวทช. ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. บอกว่า นับตั้งแต่เข้าทำหน้าที่ผู้อำนวยการมาปีครึ่ง รู้สึกพอใจกับผลงานของ นักวิจัยที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ และทำให้ภาคเอกชนเพิ่มความสนใจ หันมาลงทุนสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ ที่คิดขึ้นเองในประเทศ มากขึ้น

ทั้งนี้ 10 ผลงานเด่น ที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนและภาคเอกชน คือ

 1. เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด "วาจา เวอร์ชั่น 6.0" ฝีมือนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทค ที่พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว พร้อมเปิดตัวบริการโพสต์วอยซ์ ที่สามารถทำให้เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ สามารถเปล่งเสียงอ่านให้ได้ยินได้ ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ใน โซเชียลเน็ตเวิร์ก ข้อดีของนวัตกรรมนี้จะช่วยลดการเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์เพราะไม่ต้องเสียเวลา กดโทรศัพท์  

 2. "วัคซีนลูกผสมเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์" เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจากไวรัสเด็งกี่ ทั้ง 4 สายพันธุ์ ครั้งแรกของโลก ผลงานของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทคร่วมกับ คณะนักวิจัยจาก ม.เชียงใหม่ และม.มหิดล ร่วมกันพัฒนาขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ลงนามอนุญาตให้ บ.ไบโอเนท-เอเชีย รับสิทธิในการรับไปพัฒนาต่อเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเพื่อใช้ในอนาคต

 3. ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (BIOpro) : ลดปริมาณขยะ เพิ่มโอกาสธุรกิจให้เกษตรกร ผลงานจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค โดยเป็นถุงเพาะชำที่ทำจากแป้งมันสำปะหลัง ปรับปรุงคุณสมบัติของแป้งสูตรผสม และกระบวนการในขั้นตอนการผสม ทำให้ได้ถุงที่มีเนื้อเรียบ เนียน และแข็งแรง รวมทั้งยังสามารถปรับสูตรขึ้นรูปเป็นฟิล์มคลุมดิน ฟิล์ม  คลุมโรงเรือน ถาดเพาะเมล็ด หรือกระถางปลูกต้นไม้ สามารถนำไปใช้ทดแทนถุงเพาะชำที่ผลิตจากพลาสติกปิโตรเคมีซึ่งย่อยสลายได้ยากได้ด้วย  

 4. เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ (ENZbleach) : ลดใช้พลังงาน ลดต้นทุน และรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลงานของไบโอเทค โดยเป็นเอนไซม์ที่ได้จากแบคทีเรียในลำไส้ของปลวก มาดัดแปลงใช้กับอุตสาหกรรมฟอกเยื่อกระดาษ สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่เป็นด่างสูงได้ดี จึงสามารถนำไปใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษได้โดยไม่ต้องปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างในกระบวนการ ทำให้ไม่มีผลต่อความแข็งแรงของกระดาษ และยังใช้เวลาในการผลิตสั้นเพียง 1-2 วันเท่านั้น โครงการวิจัย ดังกล่าวอยู่ระหว่างขยายขนาดการผลิตเอนไซม์ไปสู่ระดับ 200 ลิตร หลังจากประสบความสำเร็จในระดับ ห้องปฏิบัติการที่กำลังผลิต 10 ลิตร  

 5. แผ่นกรองอากาศมัลติฟังก์ชั่น (iGUARD nano) : ยกระดับคุณภาพ ชีวิตจากมลพิษทางเคมีและชีวภาพ ผลงานของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทค โดยเป็นแผ่นกรองอากาศที่มีคุณสมบัติพิเศษ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา กำจัดแก๊ส หรือไอระเหยของสารเคมี และกำจัดกลิ่นต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้มีการออกแบบ แผ่นกรองอากาศให้เป็นแบบอเนกประสงค์ (iGUARD nano flexi) ทำให้สามารถตัดเป็นขนาดที่ต้องการได้  

 6. เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบ วัดน้ำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ (i-Sensor): ตรวจคุณภาพน้ำแม่นยำ พร้อมแสดงจุดที่ตรวจบนกูเกิลเอิร์ธได้ทันที ผลงานของทีมวิจัยจาก ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หรือทีเมค ในสังกัดเนคเทค โดยเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจาก ไมโครเซ็นเซอร์ เพื่อนำมาใช้ในการวัดระดับค่าความเป็นกรดด่างในของเหลว มีคุณภาพตามมาตรฐาน สากลแต่มีราคาถูกเนื่องจากสามารถผลิตขึ้นเองในประเทศ ทั้งนี้ไอ เซ็นเซอร์เมื่อทำการตรวจคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำแล้ว ระบบจะแสดงค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์บนจอคอมพิวเตอร์ รวมถึงเชื่อมต่อข้อมูลและ ตำแหน่งที่ตั้งให้แสดงผลบนกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) ได้

 7. ระบบสแตนด์บายแบบไม่ใช้พลังงาน (Zero-watt Standby) : เสมือนถอดปลั๊กสายไฟ หยุดสูญเสียพลังงานไฟฟ้า ผลงานจากเนคเทค เป็นเทคโนโลยีการรับ-ส่งพลังงานแบบไร้สาย ควบคู่ไปกับการส่งสัญญาณควบคุมของรีโมตคอนโทรลเพื่อใช้ในการควบคุมการเปิดปิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีโหมดสแตนด์บายโดยระบบดังกล่าวเปรียบเสมือนการถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปกดปุ่มเปิดปิดที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า

 8. กางเกงแก้ว กันน้ำ ซึ่งออกแบบโดยเอ็มเทค สามารถผลิตได้ในราคาต่ำ ประมาณ 100 บาท

 9. ระบบบำบัดน้ำเสีย "เอ็นค่า" ผลงานร่วมระหว่างนักวิจัยเอ็มเทค และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำให้น้ำใส หายเหม็นและมีออกซิเจนสูง  และ

 10. ระบบคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย ที่เอ็มเทคจัดทำให้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (องค์การมหาชน) สามารถคำนวณประมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ของวัสดุต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศไทย สำหรับช่วยให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความพร้อมในการคำนวณ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
  ติดต่อ คอล เซ็นเตอร์ 0-2565-8000 หากสนใจอยากนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าห้าง!!!.


 


ที่มา : iQNewsAlert : นสพ. เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2555

 

 

 


สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701