Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

นาโนเทค จัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน Nano Thailand 201812/12/18 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัด งานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand 2018 เนื่องในวาระโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว โดยในงานได้ได้มี คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แขกท่านผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานสังสรรค์ดังกล่าว พร้อมชมการแสดง รำไทย และ หุ่นกระบอกไทย อันน่าประทับใจ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง

 

 


 

 

 


สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701